29 DE AGOSTO, 2017

Mercado de Capitales. “Beccar Varela actúa como deal counsel de emisión de ON Clase XIII de FCA Compañía Financiera” (noticia publicada en Lex Latin, 17.08.2017).

PRENSA

lexlatinfca082017.pdf
lexlatinfca082017.pdf